Máy làm đá vảy thường được dùng để bảo quản hải sản ...