Máy làm đá Coldraft Việt Nam

Địa chỉ: Số 1 Cầu Bươu, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội

Hotline:   0860.843.815 *  0860.843.825 *  0904.938.569

Email: info@coldraft.vn