+ Tài khoản công ty: 
Chủ tài khoản: Công ty cổ phần ANY Việt Nam
Số TK: 0711000226289
Ngân hàng Vietcombank Chi nhánh Thanh Xuân

+ Tài khoản cá nhân : 

+Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam:
Vietcombank chi nhánh Thanh Xuân
Chủ TK: Đinh Ngọc Đức
Chức vụ: Giám đốc
CMND: 168189628
Số TK: 0711000221392

+ Tài khoản ngân hàng Agribank: 
Chủ tài khoản: Phạm Hồng Thư
Số tài khoản: 2200205477084
Ngân hàng: Agribank Chi Nhánh Hà Tây

+ Tài khoản ngân hàng VietcomBank: 
Chủ tài khoản: Phạm Hồng Thư
Số tài khoản: 0711000250106
Ngân hàng: VietcomBank chi nhánh Thanh Xuân, Hà Nội

+ Tài khoản ngân hàng MaritimeBank: 
Chủ tài khoản: Phạm Hồng Thư
Số tài khoản: 03201010915228
Ngân hàng: MaritimeBank Chi NhánhThanh Xuân, Hà Nội

+ Tài khoản ngân hàng TechcomBank: 
Chủ tài khoản: Phạm Hồng Thư
Số tài khoản: 19030256056558
Ngân hàng: TechcomBank  Hà Nội

 Mọi thắc mắc Quý khách vui lòng liên hệ với Hotline 0904.938.569 để được hỗ trợ.